Filippin - Blue Lagoon


945,000 EUR 49 % Filippin

Sahə

-625 kvm qeydiyyata alınmış sahə

 

Tikinti şərtləri:

-binanın tikintisi üçün maksimal sahə: 40%

-maksimal hündürlük: 2 mərtəbə və ya 7 metr

 

Tikiləcək 3 evin rentabelliyi üzrə araşdırma:

-Bünövrə xərcləri: 230.000 € + ƏDV + xərclər

-3 evin inşası, solarium və 210 m²-lik terraslar, o cümlədən hər bir ev üçün fərdi hovuz, lisenziya və layihə sənədləşməsi (tikintidə yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə nəzərdə tutulub) - 1 m² qiyməti  1.050 €, cəmi isə 328.125 €-ya bərabərdir.

-hər evin bazar dəyəri 315.000 €, cəmi 945.000 €.

 

Gəlir: 302.375 €.

Layihənin xərci: 25% = 75,594 €.

Ümumi investisiya mənfəəti: 226.781 €.

Tikinti müddəti: 24 ay.

Ümumi gəlirlilik: 98,60%.

İllik gəlir: 49,30%.